צרי קשר

מתקבלות פניות עבור נשים בהריון על ידי עובדות סוציאליות מלשכות רווחה בתי חולים קופות חולים וגורמי טיפול נוספים המכירים את האישה ומצבה.

תהליך ההפניה כולל:

  • טופס הפנייה – טופס ההפנייה מיועד לעו"ס ויתקבל בחזרה כשהוא חתום ע"י העו"ס המפנה.
  • דו"ח סוציאלי
  • אישור הריון - כל מסמך המוכיח על ההריון וכתוב בו את תאריך הלידה המשוער.

את המסמכים יש לשלוח לכתובת המייל nefesh@netvision.net.il או בפקס: 02-6254994
לאחר קבלת המסמכים, אנו יוצרים קשר עם הפונה כדי להתחיל תהליך של היכרות ובניית תוכנית סיוע.
יודגש כי תהליך הסיוע מתחיל בחודשים שסביב הלידה.